Regulamin zakupów
Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym MicroMade. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 
Postanowienia regulaminu
 • Właścicielem sklepu jest firma MicroMade Gałka i Drożdż spółka jawna, 64-920 Piła, ul. Wieniawskiego 16, NIP: 764-012-65-12, REGON: 570071381, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086288
 • MicroMade prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie zamówień złożonych przez swój sklep internetowy (sklep.micromade.pl).
 • Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie dla osób i podmiotów prowadzocych działalność gospodarczą. Nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
 • Ceny wyświetlane w sklepie internetowym są cenami brutto. Ceny netto dostępne są przy szczegółowym opisie produktu. Na fakturze umieszczane są ceny z podatkiem VAT.
 • Aby złożyć zamówienie należy wypełnić odpowiedni formularz w sklepie internetowym.
 • Osoba reprezentująca podmiot gospodarczy, składając zamówienie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez firmę MicroMade swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia. 
 • Klient zamawia towar na podstawie swojej wiedzy oraz na podstawie informacji o produkcie zawartych w opisach, kartach katalogowych i instrukcjach publikowanych w internecie.
 • Jeżeli zamówiony towar nie posiada cech opisanych w kartach katalogowych, klient ma prawo odstąpić od transakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
 • Po złożeniu reklamacji, o której mowa powyżej klient zostanie powiadomiony w terminie 14 dni listem poleconym lub e-mailem o sposobie załatwienia reklamacji.
 • Należność za towar pobierana jest przy dostawie przesyłki lub w formie przedpłaty uiszczanej przelewem na podstawie otrzymanej ze sklepu faktury pro-forma na konto firmy MicroMade:
  Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Pile nr: 80 1500 1041 1210 4000 1603 0000
 • Płatność przelewem z opóźnionym terminem płatności przysługuje tylko stałym odbiorcom na ustalonych z nimi warunkach.
 • Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej (wyłącznie małe przesyłki np. karty, breloczki, itp.) zgodnie z dyspozycją złożoną w zamówieniu w terminie 7 dni. Jeżeli towar nie może być wysłany w terminie 7 dni, klient zostanie o tym poinformowany.
 • Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. W przypadku złożenia zamówienia o wartości przekraczającej 2000,00 zł netto koszty dostawy pokrywa MicroMade.
 • Do przesyłki dołączony jest dokument sprzedaży - faktura VAT.
 • Faktury VAT dla stałych odbiorców wystawiane są na podstawie składanych zamówień, z uwzględnieniem uzgodnionych rabatów.
 • Stali odbiorcy zobowiązani są do złożenia w firmie MicroMade kopii dokumentów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej oraz stałe oświadczenie upoważniające do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Stali odbiorcy rozliczają się za dostawy przelewami należności na konto MicroMade:
  Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Pile  nr: 80 1500 1041 1210 4000 1603 0000
  zgodnie z warunkami i terminami podanymi na fakturach. Przekroczenie terminu zapłaty może powodować naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę oraz cofnięcie kredytu kupieckiego. Przekroczenie terminu powyżej 30 dni powoduje skierowanie sprawy do postępowania sądowego.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl